TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Zakopane - OW "ZAKOPIEC"

Ośrodek Wypoczynkowy "ZAKOPIEC" posiada wpis do rejestru OD/12/0010/11 ważny do dnia 08.07.2014 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • kobiety po mastektomii,
 • z alergią,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • reumatycznymi, układu krwiotwórczego,
 • moczowo-płciowego,
 • pokarmowego,
 • z chorobą psychiczną,
 • cukrzycą, narządu ruchu (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • słuchu,
 • ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • kręgosłupa,
 • laryngologicznymi,
 • układu krążenia,
 • oddechowego,
 • ze skoliozą,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • padaczką,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • zapaleniem trzustki,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • rozwoju psychoruchowego,
 • schorzeń mieszanych wzajemnie nie wykluczających się

 

Termin turnusu

Cena za miejsce w pokoju 2-,3-os

01.03-15.03.14

1190 zł

15.03-29.03.14

1190 zł

29.03-12.04.14

1190 zł

26.04-10.05.14

1300 zł

10.05-24.05.14

1250 zł

24.05-07.06.14

1350 zł

07.06-21.06.14

1450 zł

21.06-05.07.14

1550 zł

05.07-19.07.14

1650 zł

19.07-02.08.14

1650 zł

02.08-16.08.14

1650 zł

16.08-30.08.14

1650 zł

30.08-13.09.14

1550 zł

13.09-27.09.14

1500 zł

27.09-11.10.14

1350 zł

11.10-25.10.14

1250 zł

17.10-31.10.14

1190 zł

02.11-15.11.14
(13 dni)

1120 zł

15.11-29.11.14

1250 zł

29.11-13.12.14

1250 zł

13.12-27.12.14

1390 zł

 

Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie
 • pełne wyżywienie
 • badanie lekarskie
 • 20 zabiegów rehabilitacyjnych wg zaleceń lekarza
 • program integracji społecznej

 

Regulamin: 

 1. Świadczenia żywieniowe: od obiadu pierwszego dnia turnusu do śniadania ostatniego dnia turnusu.
 2. Przybycie wcześniejsze bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju.
 3. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.  
 4. Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

 

OPIS OŚRODKA