TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Zakopane - OW "ZAKOPIEC"

Ośrodek Wypoczynkowy "ZAKOPIEC" posiada wpis do rejestru OD/12/0012/14 ważny do dnia 09.07.2017 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiety po mastektomii,
 • z alergią,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami reumatycznymi,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z cukrzycą, 
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze skoliozą,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie nie wykluczającymi się

 

Termin turnusu

Cena za miejsce w pokoju 2-,3-os.

25.02-11.03.17

1 250 zł

11.03-25.03.17

1 250 zł

25.03-08.04.17

1 250 zł

08.04-22.04.17

1 350 zł

22.04-06.05.17

1 300 zł

06.05-20.05.17

1 290 zł

20.05-03.06.17

1 350 zł

03.06-17.06.17

1 390 zł

17.06-01.07.17

1 490 zł

01.07-15.07.17

1 690 zł

15.07-29.07.17

1 690 zł

29.07-12.08.17

1 690 zł

12.08-26.08.17

1 690 zł

26.08-09.09.17

1 590 zł

09.09-23.09.17

1 550 zł

23.09-07.10.17

1 450 zł

07.10-21.10.17

1 290 zł

14.10-28.10.17

1 290 zł

04.11-18.11.17

1 250 zł

18.11-02.12.17

1 250 zł

02.12-16.12.17

1 250 zł

13.12-27.12.17

1 550 zł

Powyższe ceny obejmują:  

 • 14 noclegów w pokoju 2-,3-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem
 • pełne wyżywienie - śniadanie, obiad, kolacja
 • badanie lekarskie
 • 20 zabiegów rehabilitacyjnych wg zaleceń lekarza
 • program integracji społecznej

 

Regulamin: 

 1. Świadczenia żywieniowe: od obiadu pierwszego dnia turnusu do śniadania ostatniego dnia turnusu.
 2. Przybycie wcześniejsze bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju.
 3. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.  
 4. Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

 

OPIS OŚRODKA