TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Zakopane - OW "ZAKOPIEC"

Ośrodek Wypoczynkowy "ZAKOPIEC" posiada wpis do rejestru OD/12/0012/14 ważny do dnia 09.07.2017 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • kobiety po mastektomii,
 • z alergią,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • reumatycznymi, układu krwiotwórczego,
 • moczowo-płciowego,
 • pokarmowego,
 • z chorobą psychiczną,
 • cukrzycą, narządu ruchu (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • słuchu,
 • ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • kręgosłupa,
 • laryngologicznymi,
 • układu krążenia,
 • oddechowego,
 • ze skoliozą,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • padaczką,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • zapaleniem trzustki,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • rozwoju psychoruchowego,
 • schorzeń mieszanych wzajemnie nie wykluczających się

 

Termin turnusu

Cena za miejsce w pokoju 2-,3-os.

28.02-14.03.15

1 190 zł

14.03-28.03.15

1 190 zł

28.03-11.04.15 turnus świąteczny

1 250 zł

11.04-25.04.15

1 250 zł

25.04-09.05.15

1 300 zł

09.05-23.05.15

1 250 zł

23.05-06.06.15

1 350 zł

06.06-20.06.15

1 450 zł

20.06-04.07.15

1 550 zł

04.07-18.07.15

1 650 zł

18.07-01.08.15

1 650 zł

01.08-15.08.15

1 650 zł

15.08-29.08.15

1 590 zł

29.08-12.09.15

1 550 zł

12.09-26.09.15

1 500 zł

26.09-10.10.15

1 350 zł

10.10-24.10.15

1 250 zł

17.10-31.10.15

1 190 zł

07.11-21.11.15

1 190 zł

21.11-05.12.15

1 190 zł

05.12-19.12.15

1 190 zł

13.12-27.12.15

1 390 zł

 

 

Powyższe ceny obejmują:  

 • zakwaterowanie
 • pełne wyżywienie
 • badanie lekarskie
 • 20 zabiegów rehabilitacyjnych wg zaleceń lekarza
 • program integracji społecznej

 

Regulamin: 

 1. Świadczenia żywieniowe: od obiadu pierwszego dnia turnusu do śniadania ostatniego dnia turnusu.
 2. Przybycie wcześniejsze bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju.
 3. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.  
 4. Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

 

OPIS OŚRODKA