TURNUSY  REHABILITACYJNE odbywają się w zorganizowanych grupach, liczących nie mniej niż 20 uczestników, i trwają nie krócej niż 14 dni. Dzięki dofinansowaniu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, turnusy te są są dostępną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych. Udział w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowują powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków PFRON, o co może wystąpić każda osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego centrum.

W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć również osoby niekorzystające z dofinansowania PFRON, jako uczestnicy pełnopłatni.


Zakopane - OW "ZAKOPIEC"

Ośrodek Wypoczynkowy "ZAKOPIEC" posiada wpis do rejestru OD/12/0012/14 ważny do dnia 09.07.2017 r. i przyjmuje grupy na turnusy usprawniająco-rekreacyjne:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • z dysfunkcją narządu słuchu,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • z chorobą psychiczną,
 • z padaczką,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • kobiety po mastektomii,
 • z alergią,
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • z chorobami neurologicznymi,
 • z chorobami reumatycznymi,
 • z chorobami układu krwiotwórczego,
 • z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • z chorobami układu pokarmowego,
 • z cukrzycą, 
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z chorobami dermatologicznymi,
 • ze schorzeniami kręgosłupa,
 • ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • ze skoliozą,
 • z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki,
 • z wadami postawy,
 • z zaburzeniami głosu i mowy,
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • ze schorzeniami mieszanymi wzajemnie nie wykluczającymi się

 

Termin turnusu

Cena za miejsce w pokoju 2-,3-os.

27.02-12.03.16

1 250 zł

05.03-19.03.16

1 250 zł

12.03-26.03.16

1 250 zł

19.03-02.04.16

1 350 zł

26.03-09.04.16

1 350 zł

02.04-16.04.16

1 250 zł

09.04-23.04.16

1 250 zł

16.04-30.04.16

1 250 zł

23.04-07.05.16

1 300 zł

07.05-21.05.16

1 290 zł

21.05-04.06.16

1 390 zł

04.06-18.06.16

1 490 zł

18.06-02.07.16

1 590 zł

02.07-16.07.16

1 690 zł

16.07-30.07.16

1 690 zł

30.07-13.08.16

1 690 zł

13.08-27.08.16

1 650 zł

27.08-10.09.16

1 590 zł

10.09-24.09.16

1 550 zł

24.09-08.10.16

1 450 zł

08.10-22.10.16

1 290 zł

15.10-29.10.16

1 290 zł

05.11-19.11.16

1 250 zł

12.11-26.11.16

1 250 zł

19.11-03.12.16

1 250 zł

26.11-10.12.16

1 250 zł

03.12-17.12.16

1 290 zł

13.12-27.12.16

1 550 zł

Powyższe ceny obejmują:  

 • 14 noclegów w pokoju 2-,3-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem
 • pełne wyżywienie
 • badanie lekarskie
 • 20 zabiegów rehabilitacyjnych wg zaleceń lekarza
 • program integracji społecznej

 

Regulamin: 

 1. Świadczenia żywieniowe: od obiadu pierwszego dnia turnusu do śniadania ostatniego dnia turnusu.
 2. Przybycie wcześniejsze bez uzgodnienia może spowodować konieczność oczekiwania na zwolnienie pokoju.
 3. Ośrodek nie przyjmuje zwierząt.  
 4. Opłata klimatyczna płatna gotówką w recepcji wg obowiązujących stawek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta.

 

OPIS OŚRODKA